MKC

 
 
Mācības
   
 


 

Aktuāli!
1 dienas seminārs Finansējuma piesaiste biznesam
(Praktiskie soļi naudas piesaistei Jūsu biznesam no ES fondiem un citiem finanšu avotiem).

Krīze ir beigusies – sācies jauns attīstības posms. Teorijā daudz tiek stāstīts, cik svarīgi piesaistīt ārējo finansējumu, taču kā to izdarīt praktiski?
Pēc interesentu pieprasījuma Mārketinga Konsultāciju Centra rīkotajā seminārā tiks analizēti visi reāli pieejamie finanšu avoti un sniegti praktiski risinājumi naudas piesaistei.
Neatkarīgi no darbības sfēras, uzņēmuma vēstures, darbinieku skaita un vecuma, ES fondu vai aizdevēju līdzekļus iespējams saņemt ikvienam. Jāprot tikai izvēlēties pareizo programmu un pielāgot to savam biznesam.

Biznesa attīstības seminārā:

 • Banku un citu aizdevēju piedāvājumi, prasības, nosacījumi. Pareizie soļi pareizā secībā.
 • ES struktūrfondi, to iedalījums, pamatprincipi. ES fondu nauda kā dāvinājums.
 • Kā un kur visērtāk atrast ES fondu programmas. Viss ir pieejams, jāzina tikai adreses.
 • ES fondu programmu analīze, pielāgošana savam biznesam. Radoša pieeja un praktiski piemēri
 • Pieteikuma rakstīšanas un projekta realizācijas tehnoloģija. Kā izmantot vērtēšanas kritērijus savā labā.
 • ES fondu nosacījumi, prasības, pārbaudes. Iespējamās kļūdas, problēmas un to risināšana.
 • Banku aizdevumi un līdzfinansējuma iespējas ES fondu programmās. Iespējas, kuras jāizmanto.
 • Aktuālās ES fondu programmas un aizdevēju piedāvājumi. Sāciet tūlīt un tagad!

Semināra vadītāji: profesionāli biznesa un finanšu konsultanti ar pozitīvu projektu realizācijas un naudas piesaistes pieredzi.

Pasākuma organizētājs: Mārketinga Konsultāciju Centrs sadarbībā ar Projektu Konsultāciju Aģentūru – „Mēs ne jau tikai apmācām, mēs sagatavojam cilvēku tā, lai viņš pilnībā orientētos ES fondu programmās un aizdevēju piedāvājumos, varētu patstāvīgi atrast vajadzīgo, aizpildīt pieteikumu, realizēt projektu un saņemt naudu.
Palīdzam Jums nepieciešamajā sadarbības veidā arī pēc semināra.”

______________________________________________________


Apmācot savus darbiniekus, jūs paaugstināt savas kompānijas potenciālu un darba ražīgumu. Ar kvalificētiem darbiniekiem jūs sasniegsiet vairāk.
Mārketinga Konsultāciju Centrs veic darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu sekojošos mācību moduļos:

 1. Efektīva klientu apkalpošana (pārdošanas apmācība un pārdošanas nodaļas izveide),
 2. Datorprogrammu efektīva pielietošana,
 3. Uzņēmējdarbības pamati,
 4. Nodokļu likumdošana un grāmatvedība,
 5. Personāla atlase un vadība,
 6. Darba likumdošana un darba aizsardzība,
 7. Vērtspapīri, fondu tirgus, pensiju un ieguldījumu fondi,
 8. Preču zīmes, kontrafaktās preces,
 9. Komerctiesības,
 10. Līgumu slēgšanas juridiskie aspekti,
 11. Risku vadība un apdrošināšana,
 12. Kvalitātes vadība
 13. Rūpnieciskais dizains
 14. Produktu dizaina menedžments
Mums ir kvalificēti pasniedzēji ar zināšanām un ievērojamu pieredzi savā jomā