MKC

 
 
Mārketings
   
 


 

Pārdošanas stratēģijas izstrāde
Mārketinga Konsultāciju Centrs izstrādā un nodrošina kompleksu atbalsta procesu tiešajā pārdošanā iesaistīto darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšanai ar mērķi palielināt klientu kontaktu produktivitāti un pārdošanas apjomu.
Rezultāts:

 • Mērķa īstenošanas pieeju piedāvājuma izveide
 • Realizācijas plāna izveide saskaņā ar pārdošanas mērķiem
 • Realizācijas plāna īstenošana
 • Mērķa izpildes novērtēšana
 • Atbalsta programmas izveide  turpmāko mērķi īstenošanai pasūtītāja patstāvīgai darbībai
 • Pārdošanas kompetences attīstības metodika
 • Rokasgrāmata – vispārīgā daļa – mācību materiāls pārdošanas kompetences uzturēšanai un - praktiskā daļa – paraugi un scenāriji mērķtiecīgas un aktīvas pārdošanas veicināšanai par dažādām situācijām, konkrētai klientu mērķauditorijai atbilstoši vajadzībām

Piedāvājam:

 • Metodes un paņēmieni klientorientēta mārketinga startēģijas ieviešanai
 • Atļaujas mārketings un tā izmantošanas iespējas klientu motivēšanai un piepārdošanai
 • Produkta plānošana atbilstoši mērķgrupai
 • Pārdošanas plānošana, pārdošanas komplekti, spirāles stratēģija
 • Reklāmas aktivitāšu plānošana
 • Pēcpārdošanas serviss